Informatietool voor tinnituspatiënten

Stichting Hoormij, Patiëntenfederatie Nederland en Federatie Medisch Specialisten hebben samen de informatietool opzet. Een tool met begrijpbare informatie voor patiënten. Vertaald uit de richtlijn tinnitus van de KNO-vereniging voor artsen.

De Patiënteninformatietool is begrijpelijk voor mensen die niet medisch geschoold zijn. De tool gaat uit van de elf meest voorkomende vragen. Zoals vragen over klachten, het verloop en behandelingen. Uiteraard is de informatie in deze tool beperkter dan in de richtlijn voor de artsen, maar hij geeft wel een goed beeld van de inhoud en aanbevelingen van deze richtlijn. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de inhoud van de richtlijn zelf, waar je via de tool naartoe kunt gaan. Het overzicht Hulpverleners Tinnitus en Hyperacusis geeft een overzicht van de reguliere medische en paramedische zorg voor mensen met tinnitus en/of hyperacusis. De aanbeveling is om bij aanhoudende tinnitusklachten eerst de huisarts en zo nodig de kno-arts te bezoeken.