Hoorus Boxmeer en Hoorus Malden zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hoorus Boxmeer, Koorstraat 57, 5831GH Boxmeer

Hoorus Malden, Winkelcentrum 34, 6581BW Malden

Functionaris gegevensbescherming:

J.A.M. Hermens-Heesakker, malden@hoorus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hoorus Boxmeer en Hoorus Malden verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Initialen, voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BSN nummer
 • Polis gegevens van uw zorgverzekeraar
 • Audiologische gegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld een recept van uw arts, correspondentie en telefonisch contact.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Hoorus Boxmeer en Hoorus Malden nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van Hoorus Boxmeer of Hoorus Malden) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Uw persoonsgegevens worden bij ons altijd bewaard, tenzij u zich bij ons uitschrijft als klant.

Delen van persoonsgegevens:

Hoorus Boxmeer en Hoorus Malden verstrekken uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden kunnen bijvoorbeeld huisartsen, KNO-artsen en zorgverzekeraars zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoorus Boxmeer en Hoorus Malden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens door Hoorus Boxmeer of Hoorus Malden die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: malden@hoorus.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Hoorus Boxmeer en Hoorus Malden wijzen u tevens op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:

Hoorus Boxmeer en Hoorus Malden nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via malden@hoorus.nl

Wilt u ook worden begeleid naar een beter gehoor?

Bel 0485 - 52 30 06 (Boxmeer) 024 - 358 08 08 (Malden) om een persoonlijke afspraak te maken