Rechteroor luistert beter dan linkeroor

Audiologie-onderzoekers van de Auburn University Alabama (Verenigde Staten) hebben bewezen dat in een omgeving met dagelijks achtergrondgeluid en constante onderbrekingen het rechteroor de meeste informatie opvangt. Met name kinderen begrijpen en onthouden dingen beter wanneer ze met hun rechteroor luisteren.

Onderzoekster Danielle Sacchinelli presenteerde dit onderzoek afgelopen december tijdens een bijeenkomst van de Acoustical Society of America. Ze legt uit: ‘Hoe meer we weten over luisteren in omgevingen met geluid, hoe beter diagnostische hulpmiddelen, hoorhulpmiddelen en auditieve training zullen worden.’

Volwassenen

Sacchinelli deed ook onderzoek naar de dominantie van het rechteroor . Totaal hebben 41 deelnemers tussen de 19 en 28 jaar meegedaan in het onderzoek. Bij volwassenen geldt hetzelfde als bij kinderen: het rechteroor is dominanter dan het linkeroor. Universitair docent Aurora Weaver legt uit dat volwassenen over een betere controle van de aandacht voor het verwerken van de informatie beschikken, dan kinderen. Echter, hoe ouder we worden, hoe minder goed onze oren en hersenen functioneren. ‘Cognitieve vaardigheden zijn natuurlijk onderhevig aan achteruitgang door ouder worden, ziekte of trauma.’